Om websitet
Med webprøverne får du adgang til retskrivningsprøver til 7., 8. og 9. klassetrin som svarer prøverne til folkeskolens afgangsprøver.

Online-afviklingen giver eleverne mulighed for at arbejde individuelt med prøverne:

  • Eleven får oplæst indsætnings- og tekstdiktat
  • Eleven løser opgaverne i eget tempo  
  • Eleven afslutter prøven, når han/hun er færdig
  • Elevens resultater gemmes med henblik på efterbehandling af læreren
  • Læreren skal ikke bruge tid på at rette besvarelsen
Nyt design!

Samme indhold - nye funktioner.

Webprøverne er blevet opdateret. De vigtigste forandringer er, at sitet nu kan afvikles på alle browsere (også Mac), og at elevresultaterne gemmes automatisk. Som noget nyt skal du booke prøver til dine elever. Det gøres på: booking.webprøver.dk

Hvis du ønsker at afvikle prøverne, som du altid har gjort, har du også mulighed for det. Så henter eleven prøven direkte på sitet uden at gå til bookede prøver.

God fornøjelse med de nye webprøver til retskrivning for 7-9 klasse.

Bemærk at siden løbende opdateres. Alle prøver fra materialet vil være tilgængelige senest 1.9.2012.

Info & aktuelt
Gratis prøvelogin
Afprøv webprøverne gratis. Bestil prøvelogin her
Gyldendals webprøver
Få overblik over Gyldendals digitale prøvematerialer på www.webprøver.dk
UNI-Login
Følg nedenstående link for nærmere oplysninger om og tildeling af UNI●Login: